دوشنبه 6 بهمن 1399

امضاء تفاهم نامه با دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن

دوشنبه 13 آذر 1391

 

 

به گزارش روابط عمومي سازمان، روز يكشنبه 21 آبان ماه سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران و دانشگاه آزاد اسلامي واحد روهن با امضاء تفاهم‌نامه اي همكاريهاي في ما بين را گسترش دادند.

در اين جلسه كه با حضور رياست سازمان آقاي دكتر اللهياري ، رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن آقاي دكتر عليرضا ايرانبخش ، مشاور رياست سازمان آقاي دكتر مداحي و تعدادي از اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن در محل دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن تشكيل گرديد دو طرف با امضاء اين تفاهم نامه خواستار گسترش همكاريها شدند.

در اين جلسه ابتدا دكتر ايرانبخش ضمن خير مقدم به مدعوين لزوم برقراري اين ارتباط را تشريح نمودند. در ادامه دكتر اللهياري اهداف سازمان را بيان نموده و دورنماي فعاليتهاي سازمان را تشريح كردند.

در ادامه جلسه آقاي دكتر مداحي به تشريح شرايط كنوني روانشناسي جامعه پرداخته و فعاليتهاي سازمان را تشريح نمودند.

پس از صحبتهاي دكتر مداحي تعدادي از اساتيد به طرح سوال پرداختند كه آقاي دكتر اللهياري پاسخگو بودند.

در پايان جلسه تفاهم نامه ها بين رياست سازمان و رياست دانشگاه امضاء و مبادله شد.

براي ديدن گزارش تصويري اين خبر اينجا را كليك نماييد

 

 

تعداد بازدید: 4654

 

ارسال نظر

    10 + 24