دوشنبه 6 بهمن 1399

برگزاري جلسه كميسيون تخصصي روانشناسي

دوشنبه 13 آذر 1391

 

 

به گزارش روابط عمومي سازمان، روز دوشنبه 6 آذر جلسه كميسيون تخصصي روانشناسي با حضور اعضاي كميسيون و موضوع مصاحبه از اشخاص متقاضي دريافت پروانه برگزار گرديد.

در اين جلسه پرونده متقاضيان پروانه اشتغال مورد بررسي قرار گرفته و نتيجه آن به متقاضيان ابلاغ شد.

 

 

تعداد بازدید: 3871

 

ارسال نظر

    1 + 24