پنج‌شنبه 23 مرداد 1399

برگزاری کمیسیون های تخصصی سازمان

شنبه 15 آبان 1395

 

 

کمیسیون روان شناسی بالینی 95/8/10
خانم رباب فرجی
آقای حجت سعیدی نژاد
خانم فریال امانی
کمیسیون روان شناسی 95/8/12
آقای علی مددیان پاک
آقای رضا سعیدی
خانم شیما هیربد
خانم زهره فبض آبادی

 

 

تعداد بازدید: 1893

 

ارسال نظر

    8 + 16