سه‌شنبه 19 اسفند 1399

برگزاري جلسه كميسيون رسيدگي به تخلفات صنفي - حرفه اي

يكشنبه 12 آذر 1391

 

 

به گزارش روابط عمومي سازمان، روز دوشنبه 6 آذر سومين كميسيون رسيدگي به تخلفات صنفي حرفه اي در سال جاري با حضور اعضاي كميسيون برگزار گرديد.

در اين جلسه 4 فقره پرونده شكايت مورد بررسي قرار گرفت و پس از شنيدن شكايات شاكي / شاكيان و دفاعيات متشاكي رأي اعضاي محترم كميسيون در مورد هر پرونده صادر گرديد.

 

   

 

 

تعداد بازدید: 3312

 

ارسال نظر

    7 + 42