چهار‌شنبه 18 تير 1399

برگزاری کمیسیون های تخصصی سازمان

سه‌شنبه 23 شهريور 1395

 

 

کمیسیون روان شناسی تربیتی 95/6/15
خانم دکتر پریسا یاسمی نژاد
خانم دکتر مهناز کبودی
خانم شهرزاد سپه پور
آقای علی قاسمی
کمیسیون روان شناسی بالینی 95/6/15
دکتر درا پرو
کمیسیون مشاوره تحصیلی 95/6/17
آقای امیرحسین مهدیزاده
خانم فاطمه اسمعیل طلایی

 

 

 

تعداد بازدید: 3339

 

ارسال نظر

    1 + 80