دوشنبه 18 اسفند 1399

نتیجه ششمين آزمون علمی ـ حرفه ای اعلام شد

چهار‌شنبه 17 آبان 1391

 

 

در اجراي مصوبه شوراي مركزي سازمان مبني بر برگزاري آزمون حرفه اي ، ضمن تقدير و تشكر از كليه عزيزان شركت كننده در ششمين آزمون كتبي علمي - حرفه اي سازمان ، بدين وسيله اسامي گروه مشاوره كه موفق به دريافت نمره قبولي شده اند ، به شرح زير اعلام مي گردد.

با تأييدات خالق مهربان برابر برنامه ريزي انجام شده به تدريج از اين عزيزان براي شركت در مصاحبه علمي - حرفه اي دعوت خواهد شد.

بر همين اساس ضروري است قبول شدگان محترم هر چه زودتر ساير  مدارك مورد نياز را به دبيرخانه صدور پروانه هاي تخصصي تحويل دهند.

ستاد برگزاري آزمون

 

اسامي پذيرفته شدگان گروه مشاوره

نام و نام خانوادگي

رديف

خانم سمانه شهباء

1

خانم مريم خاكي

2

خانم شكوه بهشتي نژاد

3

آقاي عباس مهرابي

4

خانم مرجان قوامي

5

خانم آزاده تبريزچي

6

خانم تارا منصوري

7

خانم فاطمه تبريزي

8

آقاي فريد يوسفي

9

خانم حميرا ابوطالبي

10

خانم ربابه محمودي

11

خانم نفيسه حجتي نژاد

12

خانم رويا بذرافكن

13

 

 

 

تعداد بازدید: 5417

 

ارسال نظر

    2 + 35