پنج‌شنبه 10 مهر 1399

بیانیه سلامت روان

يكشنبه 30 خرداد 1395

 

 

به اطلاع کلیه اعضا محترم میرساند:

پس از اطلاع سازمان نظام روانشناسی و مشاوره از لایحه سلامت روان که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه گردیده و به هیأت دولت ارسال شده است، جناب آقای دکتر اللهیاری ریاست محترم سازمان به بنده مأموریت دادند نسبت به این موضوع مهم پیگیری نمایم.
طی جلسات متعددی که با اعضای شورای مرکزی، اعضای کمیسیونها، مدیران محترم گروههای آموزشی و نخبگان روانشناسی و مشاوره برگزار گردید و جناب آقای دکتر اللهیاری شخصاً در جلسات حضور داشتند و همچنین ایشان جلسات متعددی را با هیأت دولت و کمیسیون امور اجتماعی دولت برگزار نمودند و نامههای متعددی به ریاست محترم جمهوری، معاون اول محترم ریاست جمهوری، دبیر محترم کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک از طرف سازمان فرستاده شد و همچنین مکاتباتی نیز با رسانه ملی و خبرگزاریها برای برگزاری مناظره و اطلاع رسانی انجام شد و کماکان نامههای اعتراض آمیز به سایر نهادها در خصوص لایحه سلامت روان جریان دارد. این جلسات متعدد با روانشناسان و مشاوران منجر به تهیه بیانیهای شد که به استحضار اعضاء محترم جامعه روانشناسی و مشاوره میرسد.


امین رفیعی پور
دبیر شورای مرکزی سازمان


با یاری خداوند متعال و با درود و صلوات به پیشگاه حضرت محمد مصطفی و خاندان عصمت و طهارت (صلوات الله علیهم اجمعین) و با گرامیداشت نام و خاطره امام خمینی(قدس سره) که روح اعتماد به نفس و خودباوری را در نسل امروز و فردای ایران اسلامی زنده فرمود و با یاد پروانه های سوخته آن شمع جهان افروز و با اقتدا به رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی حضرت ایت الله خامنه ای که همواره در نظر و عمل از کار حساس و ظریف روانشناسان و مشاوران حمایت کردهاند و مراجعه آحاد جامعه بویژه خانوادهها را به متخصص روانشناس و مشاور در امر مسائل را یک ضرورت دانستهاند و نیز توجه به تأمین سلامت روان را وجه همت مسئولان نظام قرار دادهاند؛ نشستی با حضور ریاست سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر اللهیاری و معاونین ایشان و با حضور برخی از مدیران گروه رشته های روانشناسی و مشاوره، اعضاء شورای مرکزی، رییس و اعضاء شورای استانی، اعضاء کمیسیونها، بزرگان و نخبگان روانشناسی و مشاوره کشور در محل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره برگزار گردید.
مشارکت کنندگان در این نشست در جهت اجرای رسالت عظیم خود در زمینه حفظ و ارتقاء سلامت روان فرد و جامعه کلیه مفاد این بیانیه را مورد تأیید و تأکید قرار داده و از مسئولین ذیربط محترم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران میخواهیم به هدفهای درج شده در هر بند بیانیه توجه و عنایت داشته و تحقق آن را مورد حمایت قرار دهند.
1- از کلیه دستگاه های حاکمیتی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران میخواهیم بیانات و ارشادات مهم و مؤثر مقام معظم رهبری در دیدار اعضای شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران با ایشان در مورخه 19/2/1390 را به عنوان منشور تخصصی، حرفهای و اخلاقی مشاوران و روانشناسان در نظر گیرند و آن را سرلوحه فعالیت حرفهای و تخصصی روانشناسان و مشاوران کشور قرار دهند.
2- با توجه به اصل بدیهی تقدم پیشگیری بر درمان و با عنایت به اینکه حوزه سلامت روان بخش مهمی از نظام سلامت کشور را تشکیل میدهد و با در نظر گرفتن مسئولیت و نقش تأثیرگذار سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران در این حیطه، ما شرکت کنندگان در این نشست از رئیس جمهور محترم تقاضا داریم سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور به عنوان یکی از متولیان اصلی سلامت روان مورد توجه قرار دهد .
3- با عنایت به اولویت پیشگیری نسبت به درمان و تأکیدات مقام معظم رهبری در این خصوص که فرمودند مراجعه به روانشناس و مشاور را نباید مخصوص به مواردی دانست که بیماری پیش میآید بلکه باید پیشگیری نمود، از تمامی مسئولین نظام سلامت کشور میخواهیم از نگاه طبی و یک جانبه به مقوله سلامت اجتناب ورزیده و رویکردی فراگیر و در برگیرنده مؤلفههای مختلف از جمله عوامل روانشناختی به حوزه سلامت را وجه همت خود قرار دهند.
4- ما شر کت کنندگان در این نشست به توجه به اینکه لایحه سلامت روان پیشنهادی وزیر محتررم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صرفاً به موضوع بیماران روانی شدید و یا بیمارانی که دچار شدتی از آسیب هستند که باید بستری شوند اختصاص یافته است از رییس محترم قوه مجریه خواستاریم لایحه فوق از دستور کار هیأت محترم دولت خارج گردد.
5- با توجه به نقش مهم و جایگاه مؤثر روانشناسی و مشاوره در نظام سلامت کشور از مسئولین محترم خواستاریم که لایحه مذکور با سیاستهای کلی نظام سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مطابقت داده شود.
6- با عنایت به اینکه لایحه سلامت روان تمام موضوعات ماده 1 که با هدف ارتقاء سلامت روان در ابعاد سلامت جسمی، فردی، اجتماعی، اخلاقی و معنوی را مطرح کرده و در لایحه به اختلال روانی تقلیل یافته است و در ماده 2 بند الف آورده است استفاده کنندگان از خدمات سلامت روان شامل افراد مبتلا به اختلال روانی اعم از آشفتگی روان یا بحران روانی و اشخاص مرتبط با این افراد است و برای موضوعات رفع تنش در ابعاد فردی و اجتماعی، ترویج اخلاق، معنویت و ارتقاء سلامت به سایر اختلالات خفیفتر روانی هیچ اشارهای نشده است و اینجاست که نقش روانشناس و مشاوره به عنوان متولیان اصلی سلامت روان نادیده گرفته شده است و از مقامات مسئول خواستاریم دستور خارج کردن لایحه از هیئت دولت را صادر فرمایند.
7- ما مشارکت کنندگان در این نشست معتقدیم با توجه به اینکه سازمان نظام رواشناسی و مشاوره که به اعطاء مجوز برای خدمات روانشناختی و مشاوره و نظارت بر فعالیتهای روانشناسان و مشاوران میپردازد و برای عملیاتی کردن ارتقاء همه جانبه سلامت روان در این لایحه هیچ اشارهای به خدمات روانشناسان و مشاوران نشده است نیاز به تجدید نظر مجدد در تدوین این لایحه دیده می شود و باید نقش سازمان نظام روانشناسی به عنوان متولی اصلی ارتقاء سلامت روان برجسته شود.
8- به نظر میرسد با توجه به هدف بسیار گستردهای که در این لایحه مدنظر قرار گرفته است این مهم از عهده یک وزارت خانه خارج است و باید تمام وزارت خانهها و سازمانهای مرتبط در تدوین لایحهای جامع مشارکت فعال داشته باشند.

 

 

تعداد بازدید: 3255

 

ارسال نظر

    8 + 94