دوشنبه 6 بهمن 1399

اطلاعیه ستاد مرکزی انتخابات چهارمین دوره شورای مرکزی و هیأت بازرسان

يكشنبه 23 خرداد 1395

 

 

بسمه تعالی

آیین نامه تبلیغات چهارمین دوره انتخابات شورای مرکزی و هیأت بازرسان

ماده1: از زمان ثبت نام داوطلبان تا هنگام شروع تبليغات رسمي، انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي له و یا علیه ممنوع مي باشد.
ماده2: کلیه تبليغات انتخاباتي داوطلبان و حامیان آنها هفت روز قبل از روز اخذ رأي آغاز مي شود و دقيقاً بیست و چهار ساعت قبل از شروع اخذ رأي پايان مي پذيرد.
ماده3: چنانچه داوطلبان یا حامیان آنها بخواهند در آثار تبليغاتي از اعلام نظر شخصيت ها در تأييد خود استفاده كنند، لازم است اولاً اعلام نظر شخصيت ها بدون ذكر عنوان و مسئوليت حقوقی باشد، ثانياً مدرك كتبي امضاء شدة شخصیتها، تسليم هيأت اجرايي شده باشد.
ماده4: پس از اعلام حمايت مستند گروه ها و انجمنها و اقشار مختلف به نامزد مورد نظر، نامزد مي تواند حمايت آنان را در آثار تبليغاتي مجاز خود درج و منتشر نمايد.
ماده5: انتشار هرگونه محتوی و آثار تبلیغاتی که در فضای مجازی و یا غیر مجازی توسط نامزد و یا حامیان وی به تبلیغات سوء و تخریب علیه سایر نامزدها منجر گردد، ممنوع میباشد.
ماده6: تبلیغ حضوری و نصب کلیه آثار تبلیغاتی در شعبه اخذ رأی ممنوع بوده و حضور غیرمتعارف نامزدها پای صندوق رأی و اطراف ممنوع میباشد.
ماده7: هرگونه انتشار اخبار زودهنگام و کذب در مورد تأیید و یا رد صلاحیت، شمارش و نتایج آراء و ادعای بیاساس پیرامون تقلب در انتخابات و یا مخدوش بودن انتخابات از سوی نامزد و یا حامیان آنها ممنوع میباشد.
ماده8: انتشار هرگونه محتوی در جهت تحریک، ترغیب، تطمیع یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء، رأی دادن با اسناد جعلی، جعل اوراق تعرفه، رأی دادن بیش از یک بار و سایر روشهای تقلب در رأی گیری و شمارش آرا از سوی نامزد و یا حامیان وی ممنوع میباشد.
ماده9: نامزدهای انتخاباتی مکلفند در صورت استفاده از وبگاه و شبکههای پیام رسان اجتماعی (داخلی و خارجی) در امر تبلیغات انتخابات، قبلاٌ عنوان شبکه و نشانی مربوطه را به هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و هیأت نظارت مربوطه اعلام نمایند.
ماده10: تخطی از کلیه موارد فوق، تخلف محسوب شده و در ستاد مرکزی انتخابات موارد جزء به جزء بررسی و تصمیم گیری خواهد شد و نامزدها مکلف به پذیرش تصمیمهای یاد شده میباشند.
این آییننامه در 10 ماده مورخ 95/3/13 توسط ستاد مرکزی انتخابات به تصویب رسید.

دبیرخانه ستاد انتخابات

 

 

تعداد بازدید: 1278

 

ارسال نظر

    8 + 72