دوشنبه 27 آبان 1398

دیدار ریاست سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور با پروفسور زیمباردو

يكشنبه 9 خرداد 1395

 

 

در نشست شام انجمن روان شناسی اجتماعی ایران دکتر عباسعلی اللهیاری ریاست سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ج.ا.ا با پروفسور زیمباردو ریاست ریاست اسبق APA و ریاست دو دوره روان شناسان غربی دیدار و گفتگو کردند. در این جلسه موضوعات همکاری مشترک و عملکرد موفق نظام روان شناسی مورد تحسین پروفسور زیمباردو قرار گرفت

 

 

تعداد بازدید: 1753

 

ارسال نظر

    3 + 91