يكشنبه 16 آذر 1399

برگزاری کمیسیون های تخصصی سازمان

شنبه 1 خرداد 1395

 

 

کمیسیون روان شناسی بالینی (95/2/27)

1- خانم زهرا بابایی

2- خانم فرانک شیروانی

3- آقای دکتر زاهد عبدالهی

4- خانم ضحی سعیدی


کمیسیون مشاوره تحصیلی (95/2/29)

1- خانم بهناز عطاری

 

 

تعداد بازدید: 2504

 

ارسال نظر

    1 + 21