دوشنبه 22 مهر 1398

برگزاری کمیسیون های تخصصی سازمان

شنبه 1 خرداد 1395

 

 

کمیسیون روان شناسی بالینی (95/2/27)

1- خانم زهرا بابایی

2- خانم فرانک شیروانی

3- آقای دکتر زاهد عبدالهی

4- خانم ضحی سعیدی


کمیسیون مشاوره تحصیلی (95/2/29)

1- خانم بهناز عطاری

 

 

تعداد بازدید: 1828

 

ارسال نظر

    6 + 47