شنبه 9 اسفند 1399

جلسه ستاد انتخابات چهارمین دوره شورای مرکزی

دوشنبه 24 اسفند 1394

 

 

در این جلسه ابتدا شکل گیری دبیرخانه ستاد انتخابات توسط سازمان به اطلاع حضار رسید. آنگاه اعضاء ستاد انتخابات متشکل از چهار نماینده شورای مرکزی، چهار نفر معاون سازمان و یک نفر بازرس سازمان، آیین نامه قبلی برگزاری انتخابات را تصحیح نمودند و پیشنهاد برگزاری انتخابات را در 31 اردیبهشت ماه 1395 به شورای مرکزی ارائه نمودند. در این جلسه رئیس و دبیر ستاد انتخاب شدند و مقرر شد در یک ماه آینده تمام مقدمات برگزاری انتخابات فراهم گردد.

 

 

تعداد بازدید: 2796

 

ارسال نظر

    3 + 68