شنبه 9 اسفند 1399

پیام مشترک ستاد و هیات نظارت مرکزی انتخابات شوراهای استانی

شنبه 22 اسفند 1394

 

 

دکتر حمید پورشریفی، رئیس ستاد مرکزی انتخابات و دکتر عبدلله شفیع آبادی، رئیس هیات نظارت مرکزی انتخابات دومین دوره شوراهای استانی، از طرف اعضای محترم ستاد و هیات نظارت مرکزی، از کلیه دست اندرکاران انتخابات به ویژه روسا و اعضای محترم کمیسیون ها و هیات های نظارت در استان ها و نیز از همکاران اداری در سازمان مرکزی که بی هیچ چشمداشتی و صرفا به خاطر سازمان و اعتلای حرفه روانشناسی و مشاوره، طی روزهای قبل از انتخابات با فراهم آوردن تمهیدات و در روز جمعه ۲۱ اسفند، با حضور موثرشان، نقش مهم و تعیین کننده ای در رخداد بسیار مهم انتخابات شوراهای استانی داشته تشکر به عمل آوردند.

 

 

تعداد بازدید: 2705

 

ارسال نظر

    8 + 54