سه‌شنبه 19 اسفند 1399

اطلاعیه شماره ۸ ستاد مرکزی انتخابات شوراهای استانی

پنج‌شنبه 20 اسفند 1394

 

 

شیوه عمل کمیسیون های انتخابات در روز برگزاری

1. لازم است قبل از ساعت ۹، اعضای محترم کمیسیون و هیات نظارت در محل انتخابات حضور یافته و مطابق دستورالعمل انتخابات کنترل های زیر صورت گرفته باشد:
1.1. صحت صندوق، کنترل تعرفه ها بر اساس سریال های ارسالی از ستاد مرکزی،
1.2. عدم وجود تبلیغات داوطلبان در محل و اطراف حوزه انتخاباتی
1.3. الصاق اسامی کلیه داوطلبان عضویت در شورای استان در محل انتخابات به ترتیب حروف الفبا

2. توالی ثبت نام به شرح زیر است:
2.1. گام اول:
2.1.1. دریافت کارت عضویت رای دهنده در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، کنترل غیرمخدوش بودن آن و تطابق عکس با رای دهنده (تاریخ تمدید مهم نیست)
2.1.2. در صورت همراه نداشتن کارت عضویت، دریافت کارت ملی و احراز هویت بر اساس آن
2.2. گام دوم:
2.2.1. کنترل اسم فرد در فهرست ارسالی از ستاد مرکزی انتخابات و ثبت امضا و اثرانگشت رای دهنده در فهرست
2.2.2. در مورد دانشجویان دکتری تخصصی غیرساکن در حوزه انتخابیه، دریافت و کنترل کارت عضویت سازمان و کارت شناسایی دانشجویی معتبر در سال جاری و شاغل به تحصیل در یکی از دانشگاه های استان محل انتخابات (لازم است نام این افراد در فرم ویژه دانشجویان و منتقلین درج و امضا و اثرانگشت ثبت شود).
2.2.3. در مورد افراد منتقل شده از یک استان به استان دیگر، بنا به دلایل شغلی و ازدواج، که اسامی شان در فهرست ارسالی نیست، در صورت احراز محل سکونت در استان، با تشخیص مشترک رییس کمیسیون انتخابات و رییس هیات نظارت رای دادن بلامانع است (لازم است نام این افراد نیز در فرم ویژه دانشجویان و منتقلین درج و امضا و اثرانگشت ثبت شود).
2.3. گام سوم: نوشتن مشخصات رای دهنده در ته برگ تعرفه، گرفتن امضا و اثرانگشت و تحویل تعرفه
2.4. گام چهارم: پس دادن کارت عضویت و یا کارت ملی رای دهنده، بعد از رای دادن

3. رعایت ملاحظات حین برگزاری انتخابات:
3.1. عدم حضور هیج فردی به جز اعضای کمیسیون و هیات نظارت انتخابات در محل انتخابات بیش از مدت رای دادن (حتی رییس یا اعضای فعلی شورای استان)
3.2. استفاده از کارت های شناسایی مخصوص انتخابات، توسط اعضای کمیسیون و هیات نظارت
3.3. رعایت دیگر بندهای دستورالعمل انتخابات و ایجاد جوی آرام در محل انتخابات و اجتناب از هر گونه رفتار موثر در انتخابات، نظیر صحبت کردن در خصوص داوطلبان

در مورد استان مازندران، که دو صندوق وجود دارد، ضرورت تعامل مستمر بین دو صندوق و کنترل اسامی رای دهنده ها وجود دارد و اگر فردی در هر دو محل رای داده باشد، بایستی مورد ثبت و گزارش شود تا به عنوان تخلف، به هیات رسیدگی به تخلفات معرفی شود.

ستاد مرکزی انتخابات دومین دوره شوراهای استانی

شیوه عمل کمیسیون ها در روز انتخابات

 

 

تعداد بازدید: 2967

 

ارسال نظر

    2 + 38