سه‌شنبه 7 بهمن 1399

اطلاعيه كميسيون روانشناسي

شنبه 26 دی 1394

 

 

به اطلاع كليه متقاضيان دريافت پروانه حرفه ای از كميسيون روانشناسی مي رساند در جلسات مصاحبه كميسيون روانشناسی موارد زير مورد ارزيابی قرار می گيرد

دانش و مهارت در حوزه های :

- آسيب شناسی شامل علامت شناسی ملاک های تشخيصی بر مبناي DSM5 تشخيص افتراقی

- ارزيابی شامل مصاحبه و آزمون ها

- درمان شامل يک رويكرد درمانی خاص كه ارزيابي مفهوم بندي و فنون درماني را در بر مي گيرد

- اخلاق حرفه ای

 

 

تعداد بازدید: 2222

 

ارسال نظر

    9 + 32