دوشنبه 18 اسفند 1399

تشکیل کمیسیون مشاوره ازدواج در بستر فرهنگ دینی و بومی

سه‌شنبه 8 دی 1394

 

 

دکتر محمد حاتمی مشاور عالی و معاون امور کمیسیون ها و نظارت حرفه ای اعلام کرد ، اخیراً در سازمان نظام کمیسیون های روان شناسی با رویکرد دینی ، مشاوره ازدواج در بستر فرهنگ دینی و بومی ، کمیسیون روان شناسی بالینی کودک ، کمیسیون مشاوره توانبخشی روانی تأسیس شده اند . کمیسیون مشاوره ازدواج در بستر فرهنگ دینی و بومی که یکی از کمیسیون های اصلی و راهبردی سازمان است و اعضاء آن عبارتند از : دکتر عباسعلی اللهیاری ، دکتر غلامعلی افروز ، دکتر نوابی نژاد ، دکتر حسینیان ، دکتر ثنایی ذاکر ، دکتر محمود گلزاری ، دکتر علی اصغر احمدی ، دکتر محمد باقرحسینی ، دکتر علی فتحی آشتیانی ، دکتر محمد علی مظاهری ، دکتر سید مهدی حسینی که بزودی جلسات رسمی آن تشکیل می شوند .

 

 

تعداد بازدید: 2196

 

ارسال نظر

    3 + 16