دوشنبه 6 بهمن 1399

سخنرانی دکتر اللهیاری در نشست شوراهای استانی

سه‌شنبه 8 دی 1394

 

 

دکتر اللهیاری رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران در نشست روسای شوراهای استانی سراسر کشور که با حضور اعضای شوراهای استانی و رئیس سازمان بهزیستی و قائم مقام وزیر کشور ضمن مهم دانستن مهارت افزایی برای کاهش آسیب های اجتماعی در سطح جامعه به نقش پیشگیری در سراسر کشور و بازنگری به نوع خدمات روان شناسی و مشاوره در خانواده های ایرانی تاکید کرد و گفت: اخیراً در سطوح مختلف نظام، موضوع سلامت روان بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. مقام معظم رهبری نیز همواره تاکید بسیاری بر تقویت موضوع آموزش در مسیر پیشگیری جهت کاهش آسیب های اجتماعی داشته اند.سازمان نظام روان شناسی و مشاوره قلب صنفی و مغز متفکر تولید کننده نرم افزارهای سبک زندگی اسلامی- ایرانی از بعد سلامت روان است. این مطالبه بر حق بزرگان نظام است که ما کشوری با کمترین میزان آسیب اجتماعی داشته باشیم. اما این هدف بدون تلاش بین سازمانی و مساعدت مضاعف در تغییر نگرش به موضوع سلامت و ارائه خدمات بیشتر به همکاران ما در جامعه روان شناسی و مشاوره ممکن نمی شود. به گزارش خبرنگار روابط عمومی سازمان این سخنان را دکتر اللهیاری در جریان نشست استانی مسئولین شورای نظام در تهران بیان و ضمن سپاسگزاری از همکاری و نگرش همگرایانه سازمان بهزیستی و شخص دکتر محسنی افزود: بسیاری از همکاران ما برای موضوع های شغلی مراکز و دفاتر، خدمات بیمه و همواربودن شرایط کاری خود از سازمان و شخص من مطالبات برحقی دارند. مهم ترین هدیه ما برای جامعه روان شناسی و مشاوره تغییر جهان بینی افراد حقیقی و حقوقی نسبت به نظام روان شناسی و مشاوره و نیز سلامت روان بدون استفاده از داروست که امید دارم با فعالیت بیشتر و کمک بهتر از همه ی ظرفیت های اجرایی و قضایی موجود به دستاوردهای ماندگار برسیم.

 

 

تعداد بازدید: 1857

 

ارسال نظر

    1 + 27