دوشنبه 30 مهر 1397

برگزاری کمیسیون های تخصصی سازمان

دوشنبه 19 مرداد 1394

 

 

کمیسیون روان شناسی (94/4/7)

1- آقای دکتر اکبر محمدی

2- آقای امیر مهردادی

3- خانم ساناز خمامی

4- خانم دکتر مریم کلهرنیا

5- خانم فاطمه خلیلی کرمانی


کمیسیون روان شناسی شناختی (94/4/8)

1- آقای دکتر غلامرضا چلبیانلو

 

 

تعداد بازدید: 1022

 

ارسال نظر

    7 + 98