يكشنبه 17 اسفند 1399

اولین جلسه شورای سیاست گذاری حمایت از خانواده در قوه قضائیه شکل گرفت

دوشنبه 19 مرداد 1394

 

 

در پی تصویب قانون حمایت از خانواده و لزوم تاسیس مراکز مشاوره در کنار دادگاه ها به منظور تحکیم خانواده و پیشگیری از طلاق:
اولین جلسه شورای سیاست گذاری حمایت از خانواده در قوه قضائیه شکل گرفت و در این جلسه اعضای شورای سیاست گذاری نحوه ی اجرای قانون حمایت از خانواده تعیین شدند.
وجناب آقای دکتر الهیاری در حکمی که از سوی آقای دکتر الفت معاون اجتماعی قوه قضائیه و آقای دکتر مومنی رئیس مرکز امور مشاوران و کارشناسان رسمی قوه قضائیه صادر گردید به عضویت شورای راهبردی و سیاست گذاری منصوب گردیدند.
اولین جلسه این شورا در روز سه شنبه 1394/02/22 تشکیل شد و اهم موضوعاتی که مورد بحث قرار گرفت ،نحوه ی سیاست گذاری اجرای قانون حمایت از خانواده و نحوه ی مشارکت و همکاری کلیه ی اعضای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران بود و همچنین موضوع مهم و راهبردی تعیین روانشناسان و مشاوران به عنوان کارشناسان رسمی دادگستری مورد تاکید قرار گرفت .و مقرر گردید جلسات این شورا هر دو هفته یکبار تشکیل شود.

 

 

تعداد بازدید: 1435

 

ارسال نظر

    6 + 84