سه‌شنبه 19 اسفند 1399

اطلاعیه معاونت آموزشی درخصوص دوره های کارورزی

دوشنبه 19 مرداد 1394

 

 

باطلاع کلیه متقاضیان شرکت در دوره های کارورزی جهت اخذ پروانه تخصصی و استادان ناظر این دوره ها می رساند، براساس آیین نامه و شیوه نامه مصوب سازمان، صرفا آن دسته از کارورزی ها معتبر است که قبل از برگزاری دوره کارورزی، از معاونت آموزش مجوز دریافت کرده باشند. در غیر این صورت صلاحیت اساتید ناظر این دوره ها و گواهینامه های مربوطه، فاقد اعتبار است. براین اساس لازم است متقاضیان به شرح ذیل اقدام به دریافت مجوز نمایند:

1- ابتدا متقاضی شرکت در دوره، فرم الف کارورزی را از سایت سازمان اخذ نموده و با راهنمایی استاد ناظر تکمیل نماید.

2- استاد ناظر پس از راهنمایی متقاضی در تکمیل فرم الف، تقاضای دریافت مجوز استاد ناظری خود را به همراه سایر مدارک مورد نیاز متقاضی و استاد ناظر جهت بررسی و اعلام نظر به معاونت آموزشی ارسال نماید.

3- معاونت آموزشی حداکثر ظرف یک ماه پس از دریافت فرم و مستندات، درصورت تطبیق تقاضا با مفاد آیین نامه و شیوه نامه برای شروع کارورزی واجدین شرایط، مجوز اعطا می نماید.

 

 

تعداد بازدید: 1904

 

ارسال نظر

    6 + 54