شنبه 16 اسفند 1399

اداره کل نظارت حرفه ای راه اندازی شد

پنج‌شنبه 4 دی 1393

 

 

در راستای ساختارسازی و اجرایی نمودن چارت تشکیلاتی مصوب شورای مرکزی معاونت امور کمیسیون ها و نظارت حرفه ای پس از بررسی کارشناسی و راه اندازی کارگروه های تخصصی اداره کل نظارت حرفه ای را به منظور سامان دهی نظارت حرفه ای بر خدمات دهی روان شناسان و مشاوران به مردم راه اندازی کرد . در اولین گام شورای نظارت و هماهنگی مراکز متشکل از نمایندگان سازمان بهزیستی ، ورزش و جوانان ، آموزش و پرورش ، بنیاد شهید ، علوم و تحقیقات ، بهداشت و روان ، نیروی انتظامی ، کمیته امداد ، کلیه مراکز حقوقی و شورای نظارت و هماهنگی دفاتر با مشارکت کمیسیون های تخصصی و روانشناسان و مشاوران و همچنین اداره پایش روانی راه اندازی شده است .

 

 

تعداد بازدید: 2898

 

ارسال نظر

    7 + 62