شنبه 16 اسفند 1399

سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور و سازمان بهزیستی در خصوص صدور مجوز مراکز خدمات روان شناسی و مشاوره و نظارت بر آن به موافقت اصولی رسیدند

سه‌شنبه 22 مهر 1393

 

 

واحد خبر : در جلسه ای که در روز 93/7/20 در محل نهاد ریاست جمهوری با حضور دکتر صادقی مدیرکل حقوقی نهاد ، دکتر محمد حاتمی معاون سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ، دکتر رضازاده معاون پیشگیری و میرمحمد صادقی مدیر کل مشاوره سازمان بهزیستی تشکیل گردید ، آئین نامه مراکز خدمات روان شناسی و مشاوره و نظر هیأت تطبیق مجلس شورای اسلامی مورد بازنگری قرار گرفت و نهایتاً مقرر شد طی یک تفاهم نامه که به امضاء بالاترین مرجع دو سازمان می رسد ، نحوه همکاری و چگونگی صدور مجوز مراکز خدمات روان شناسی و مشاوره با همکاری دو نهاد تدوین شود . بر این اساس در موافقت اصولی جلسه مورد اشاره توافق شد کلیه کسانی که در سازمان بهزیستی مبادرت به امر فعالیت حرفه ای روان شناسی و مشاوره می نمایند الزاماً باید از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره پروانه اشتغال دریافت دارند . متقاضیان مراکز خدمات روان شناسی و مشاوره با مراجعه به سازمان بهزیستی و تکمیل پرونده پس از تایید صلاحیت های عمومی جهت احراز صلاحیت تخصصی مطابق ضوابط سازمان نظام روان شناسی و مشاوره مراجعه می نمایند در صورت تایید موفق به دریافت مجوز می شوند . همچنین نظارت بر فعالیت های مشاوره و روان شناسی بر اساس دستورالعمل که تهیه می گردد نظارت تخصصی بر عهده سازمان نظام روان شناسی و مشاوره است و نظارت عمومی بر عهده سازمان بهزیستی است و در خصوص مراکز خدمات روان شناسی و مشاوره که هم اکنون در سازمان بهزیستی فعالیت می نمایند در تمدید مجوز می بایست باز اعتبار سازی مطابق تفاهمنامه دو سازمان گردند .

 

 

تعداد بازدید: 6382

 

ارسال نظر

    1 + 85