سه‌شنبه 19 اسفند 1399

تعرفه های حق عضویت، صدور و تمدید پروانه اشتغال و مرکز در سال 93

چهار‌شنبه 7 خرداد 1393

 

 

 در پی جلسه اعضای محترم شورای مرکزی سازمان درخصوص تصمیم گیری تعرفه های حق عضویت، صدور و تمدید پروانه اشتغال و مرکز نتایج زیر مصوب گردید.

نوع حساب
مبلغ
عضویت جدید و تمدید عضویت هر سال فوق لیسانس
500/000 ریال
عضویت جدید و تمدید عضویت هر سال دکترا
700/000 ریال
صدور پروانه اولیه 3 سال فوق لیسانس
2/500/000 ریال
صدور پروانه اولیه 3 سال دکترا
3/000/000 ریال
تمدید پروانه اشتغال 3 سال فوق لیسانس
1/500/000 ریال
تمدید پروانه اشتغال 3 سال دکترا
2/000/000 ریال
صدور و تمدید پروانه مراکز به ازای 2 سال
3/500/000 ریال

  * لازم به ذکر است قبل از هرگونه پرداخت جهت انجام محاسبات با امور مالی سازمان تماس حاصل فرمایید.

شماره حساب جهت واریز مبالغ حق عضویت و پروانه اشتغال و پروانه مرکز : 0110102020003 بانک ملی با نام سازمان نظام روان شناسی

بدیهی است هرگونه کسری یا اشتباه واریزی برعهده واریز کننده می باشد

 

 

تعداد بازدید: 22684

 

ارسال نظر

    9 + 80