شنبه 9 اسفند 1399

طرح بیمه درمان تکمیلی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور

يكشنبه 28 ارديبهشت 1393

 

 

 

متقاضیان  محترم استفاده از طرح بیمه درمان تکمیلی  سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور
 
 بدینوسیله به اطلاع می رساند حق بیمه های اعلام شده جهت استفاده از طرح بیمه درمان تکمیلی و عمر و حادثه گروهی
برای یک نفر مبلغ سالیانه 1,820,000 ریال 
برای دو نفر مبلغ سالیانه   3,180,000 ریال
برای سه نفر مبلغ سالیانه   4,546,000 ریال
برای چهار نفر مبلغ سالیانه 5,910,000 ریال
می باشد که شما می توانید این مبلغ را در 4 مرحله  واریز نمائید.
حق بیمه مرحله اول می بایست  تا تاریخ 8/3/93 به شماره حساب 296259365 بانک تجارت بنام شرکت خدمات بیمه ای بیمه گستران سروش واریز گردد و مبالغ آن به شرح زیر    می باشد:
برای یک نفر مبلغ 455000 ریال
برای دو نفر مبلغ 795000 ریال
برای سه نفر مبلغ   1136500 ریال
برای چهار نفر مبلغ 1477000ریال
لطفا پس از واریز، فیش واریزی و نام پرداخت کننده را به شماره فکس 88801896-021ارسال فرمائید.
ضمنا در صورت به حدنصاب حداقل 500 نفر منعقد می گردد و از زمان انعقاد قرارداد امکان استفاده از بیمه نامه برای شما عزیزان محیا می گردد ,در غیر این صورت مبالغ پرداخت شده عودت داده می شود.

 

 

 

تعداد بازدید: 3887

 

ارسال نظر

    5 + 31