چهار‌شنبه 1 بهمن 1399

پیام ریاست سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکترعباسعلی اللهیاری به مناسبت آغازهفته جهانی بهداشت (روز سلامت )

سه‌شنبه 19 فروردين 1393

 

 

درسند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران بعنوان یک سند فرادستی مهم اهمیت سلامت از صراحت موضوعی مشخصی برخوردار است. در یک نگاه تحلیلی به موضوع سلامت می بایست اشاره نمود که هم در سند چشم انداز کشورهم در نگاه سازمان بهداشت جهانی سلامت از ابعاد چهارگانه جسمی، روانی،اجتماعی ومعنوی برخوردار است. متاسفانه ما درکشورنه فقط شاهد کاستی های زیادی در تمرکز برنامه ای وهزینه ای نسبت به قلمرو سلامت جسمانی هستیم که سایر ابعاد سلامت نیز به فراموشی سپرده شده است. گواه این مطلب وجود مشکلات روانی اجتماعی عدیده ای است که جامعه علاوه بر بیمارهای گسترده جسمانی به آن ها مبتلا است. واقعیت این است که درشرایط کنونی بسیار ضروری است تا ضمن مواجهه کارشناسی وتخصصی با موضوع سلامت وسایرابعاد آن به پیشگیری های سه گانه دراین عرصه توجه ویژه ای بشود.
همانطور که می دانیم جامعه سالم با پایه ریزی فرهنگی که در کانون خانواده تجلی پیدا می کند پدید می آید. مقام معظم رهبری در پیام نوروزی شان به خوبی و شایستگی به این نکته اشاره کردند. به همین دلیل ضروری است که مقوله فرهتگ و انسان فرهنگی که با پرداختن به ابعاد روانی واجتماعی انسان معنا پیدا می کند مورد بازشناسی و توجه دولتمردان و سیاست گذاران قرارگرفته و درپیچ و تاب کارهای اجرایی کشور به فراموشی سپرده نشود.
با توجه به اینکه سازمان بهداشت جهانی سلامت را نه فقدان بیماری که ایفای کامل نقش های جسمی، روانی واجتماعی دانسته است بی شک برای تحقق واقعی سلامت اقدامات بین رشته ای ودرکنار آن همکاری سازمان ها وانجمن های مرتبط باسلامت ضروری می نماید.امید می رود دراین راستا همکاران گرامی روان شناسی و مشاوره همکاری نزدیکی با عزیزان روانپزشک، پرستار و مددکار داشته وبتوانند خدمات خوب و شایسته ای رابه جامعه ارائه کنند.سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی با داشتن بزرگترین بدنه تخصصی درکشور آمادگی خود رابرای همکاری نزدیک با تمامی سازمان های متولی سلامت(سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام پرستاری، وزارت ورزش وامور جوانان، سازمان بهزیستی)اعلام نموده وامیدواراست درسال جدید شاهد برنامه ریزی یکپارچه و هدفمند دراین زمینه باشیم.

 

 

تعداد بازدید: 962

 

ارسال نظر

    5 + 61