شنبه 9 اسفند 1399

تشکیل کارگروه تخصصی مطالعات روان شناسی فرهنگی

چهار‌شنبه 18 دی 1392

 

 

اولین جلسه کارگروه تخصصی مطالعات روان شناسی فرهنگی با هدف مطالعه و نظربه پردازی در حوزه روان شناسی فرهنگی در ایران، بررسی مولفه های فرهنگی، نقد و بررسی نظریه ها و فنون روان شناسی و روان درمانی متداول، ترویج دیدگاه های میان رشته ای و سیستمی پیرامون سلامت مطالعات تطبیقی و تاریخی منابع روان شناسی و روان درمانی در معاونت نظارت حرفه ای و امور کمیسیون ها تشکیل گردید و مقرر شد هیات موسس وظایف و موضوع فعالیت و چگونگی روند فعالیت تنظیم و در جلسه آتی با اعضاء به بحث گذاشته شود و از تمام صاحب نظران در این عرصه دعوت گردید تا با کارگروه جهت پیشبرد اهداف و وظایف همکاری نمایند.

 

 

تعداد بازدید: 4730

 

ارسال نظر

    5 + 6