شنبه 9 اسفند 1399

دیدار ریاست سازمان و هیأت همراه با جناب آقای دکتر پرند عباس معاون محترم وزیر و رئیس سازمان فنی حرفه ای کشور

يكشنبه 24 آذر 1392

 

 

در تاریخ 92/9/13 جناب آقای دکتر عباسعلی اللهیاری ریاست سازمان و هیأت همراه جناب آقای دکتر حاتمی معاون نظارت حرفه ای ، جناب آقای دکتر مداحی معاون آموزشی ، جناب آقای دکتر رفیعی پور معاون پشتیبانی و اداری ، جناب آقای دکتر پور شریفی قائم مقام امور استان ها و جناب آقای دکتر درتاج عضو شورای سازمان مرکزی سازمان دیدار مشترکی با معاون محترم وزیر کارورفاه و تامین اجتماعی و رئیس سازمان فنی حرفه ای کشور جناب آقای دکتر پرند داشتند . در این نشست توافق گردید ، سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران در بخش آموزش های دولتی و خصوصی سازمان فنی و حرفه ای کشور ایفای نقش نموده و بتوانداز تمامی آموزشگاه های سازمان فنی و حرفه ای در سراسر کشور استفاده کند . در خصوص مباحث مربوط به مهارت های زندگی ، آموزش های مجازی ، استانداردهای آموزش روان شناسی نیز در این نشست بحث و تبادل نظر صورت گرفت و قول های مساعدی داده شد .

 

 

تعداد بازدید: 2148

 

ارسال نظر

    2 + 35