يكشنبه 17 اسفند 1399

ملاقات حضوری جناب آقای دکتر اللهیاری ریاست سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران با جناب آقای مهندس نریمان معاون محترم وزیر راه وشهرسازی

شنبه 25 آبان 1392

 

 

روزیکشنبه مورخ 1392/8/12ساعت 18 جناب آقای دکترعباسعلی اللهیاری ریاست محترم سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران با همراهی جناب آقایان دکترحاتمی معاون محترم نظارت حرفه ای وامورکمیسیون ها و دکتررفیعی پورمعاون محترم پشتیبانی واجرایی سازمان با جناب آقای مهندس نریمان معاون محترم وزیرراه و شهرسازی و مدیرعامل عمران شهرهای جدید دیدارکردند. دراین دیدار که به منظورتخصیص سهمیه مسکن مهر به اعضای سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشورصورت گرفت مقررگردید که متقاضیان دریافت مسکن مهر(دراستان های اصفهان، البرز، خراسان رضوی، خوزستان وسیستان و بلوچستان ) با مراجعه به شوراهای استانی سازمان نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند. شایان ذکراست که مهندس نریمان ازهمکاران ساعی و پرتلاش دکتراللهیاری و رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بودند

 

 

تعداد بازدید: 1130

 

ارسال نظر

    8 + 57