شنبه 9 اسفند 1399

شرایط اخذ پروانه اشتغال و صدور پروانه

سه‌شنبه 30 مهر 1392

 

 

 شرایط اخذ پروانه اشتغال تخصصی:

1.  دارا بودن حداقل مدرک فوق لیسانس در رشته های روان شناسی و مشاوره.

لازم به ذکر است متقاضی باید دارای دو مدرک مرتبط در رشته های روانشناسی و مشاوره باشد.

2. عضویت در سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور.

3. حداقل یک سال از تاریخ  فارغ التحصیلی متقاضی گذشته باشد.

4. تکمیل فرم تقاضای صدور پروانه اشتغال (فرم: 111) و ضمیمه مدارک زیر:

 کپی برابر اصل مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری.

ریز نمرات تحصیلی کارشناسی و  کارشناسی ارشد و دکتری(جهت صدور معرفی نامه بابت دریافت ریز نمرات، متقاضیان محترم می توانند از طریق سازمان مرکزی و یا نمایندگان استانی اقدام نمایند).

 کپی برابر اصل آخرین حکم استخدامی (در صورت استخدام).

کپی تمامی صفحات شناسنامه عکسدار، کپی کارت شناسایی ملی، کپی کارت عضویت.

3 قطعه عکس جدید 4 × 6 پشت نویسی شده.

گواهی عدم سوءپیشینه- به استثناء کارمندان رسمی، اعضاء هیأت علمی دانشگاه و نیروهای مسلح (کپی برابر اصل کار گزینی).

 (در صورت نیاز به معرفی نامه از سازمان جهت اخذگواهی، متقاضیان محترم می توانند از طریق سازمان مرکزی و یا نمایندگان استانی اقدام نمایند. در صورت مراجعه حضوری جهت دریافت گواهی عدم سوء پیشینه، همراه داشتن یک قطعه عکس الزامی می باشد).

 قبض رسید پرداخت مبلغ 1/200/000 ریال بابت هزینه بررسی پرونده واریز به یکی از حساب های ذیل:

بانک ملی:  شماره حساب 0110102020003 به نام سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور

بانک ملت: شماره حساب 8697974575 یا شماره کارت 6104337470841071 به نام سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور

(مبلغ فوق جهت انجام اولین مصاحبه بوده و برای هر بار مصاحبه مجدد مبلغ محاسبه شده توسط امور مالی سازمان، اخذ می گردد).

 لازم به ذکر است که ارائه کلیه مدارک فوق به صورت همزمان الزامی است، در غیر این صورت عواقب ناشی از نقص مدرک بر عهده متقاضی خواهد بود

 

مراحل تمدید پروانه اشتغال تخصصی:

برای تمدید پروانه کار، شخص باید حداقل یک ماه قبل از پایان اعتبار پروانه، (فرم 114) را تکمیل و به همراه کلیه مدارک مندرج در فرم، ارسال نماید. چنانچه زمانی که شخص برای تمدید پروانه کار اقدام می نماید، حداقل شش ماه از پایان اعتبار پروانه گذشته باشد، تمدید پروانه منوط به قبولی در مصاحبه تخصصی خواهد بود.

 مدارک مورد نیاز:

 اصل پروانه اشتغال تخصصی

دو قطعه عکس جدید 4 در 6 (رسمی- اداری)

 عکس تابلوی نصب شده (تابلوی مصوب و استاندارد سازمان قابل مشاهده توسط رهگذران و مراجعان)

نمونه کارت ها و سربرگ های مورد استفاده

در صورت ارتقا به مدرک بالاتر ارسال کپی برابر اصل آخرین مدرک تحصیلی و ریز نمرات مربوطه -

 خلاصه گزارشی از نحوه ارائه خدمات روان شناسی و مشاوره با ذکر روزها و ساعات فعالیت

رسید بانکی مبلغ محاسبه شده توسط امور مالی سازمان (88225115) واریز به یکی از حساب های ذیل:

بانک ملی : شماره حساب 0110102020003 به نام سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور

بانک ملت : شماره حساب 86979745575 و یا شماره کارت 6104337470841071 به نام سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور

 دریافت دو نسخه منشور اخلاقی از سایت سازمان (موجود در بخش فرم های سازمانی ) و امضای آن، لازم است صرفااا یک نسخه از منشور به همراه سایر مدارک ارسال گردد و نسخه دیگر در دفتر کار و در دید مراجعان نصب گردد.

 دریافت یک نسخه تعهدنامه اخلاقی از سایت سازمان (موجود در بخش فرم های سازمانی) و امضای آن. لازم است این فرم به همراه سایر مدارک ارسال گردد.

 

 

تعداد بازدید: 25088

 

ارسال نظر

    7 + 2