چهار‌شنبه 1 بهمن 1399

برگزاري جلسه كميسيون تخصصي روان‌شناسي

چهار‌شنبه 6 شهريور 1392

 

 

به گزارش روابط عمومي سازمان جلسه كميسيون تخصصي روان‌شناسي روز دوشنبه 4 شهریور ماه به رياست جناب آقاي دكتر اللهياري و با حضور اعضاء برگزار شد و پرونده هاي افراد متقاضي پروانه اشتغال مورد بررسي قرار گرفت.
در اين كميسيون 7 مصاحبه انجام پذيرفت كه افراد زیر موفق به كسب نمره قبولي در مصاحبه و دريافت پروانه اشتغال تخصصي از سازمان نظام روان‌شناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران شدند:

خانم مرجان حقیقت گو ، خانم مژگان تقاضا ، آقای مهرداد دشتی

پس از آماده شدن مراحل تحويل پروانه با پذيرفته شدگان تماس گرفته خواهد شد.

 

 

تعداد بازدید: 1844

 

ارسال نظر

    3 + 68