پنج‌شنبه 2 بهمن 1399

برگزاري جلسه كميسيون تخصصي روان‌شناسي باليني

دوشنبه 21 مرداد 1392

 

 

به گزارش روابط عمومي سازمان جلسه كميسيون تخصصي روان‌شناسي باليني روز دوشنبه 21 مرداد ماه به رياست جناب آقاي دكتر دژكام و با حضور اعضاء برگزار شد و پرونده هاي افراد متقاضي پروانه اشتغال مورد بررسي قرار گرفت.
در اين كميسيون 6 مصاحبه انجام پذيرفت كه افراد زير موفق به كسب نمره قبولي در مصاحبه و دريافت پروانه اشتغال تخصصي از سازمان نظام روان‌شناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران شدند:
خانم فاطمه نعمت الهی ، خانم صدیقه شیردم ، خانم راضیه شهنی ، آقای دکتر حسین خدمتگزار ، آقای هادی پردل
پس از آماده شدن مراحل تحويل پروانه با پذيرفته شدگان تماس گرفته خواهد شد.

 

 

تعداد بازدید: 2373

 

ارسال نظر

    1 + 88