شنبه 16 اسفند 1399

قدردانی جمعی از اعضای سازمان از جناب آقای دکتر عباسعلی اللهیاری

يكشنبه 20 مرداد 1392

 

 

خداوند بزرگ را ممنون و سپاسگزاریم که عزت و سربلندی را نصیب جامعه روان شناسان و مشاوران کشورکرد و یکباردیگرسازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران را برقله اوج و اقتدارقرار داد. بدون شک این اقتدارو سرافرازی به یکباره حاصل نگردید و آنچه هم اکنون شاهد آن هستیم محصول زحمات بی شائبه و مخلصانه ای است که از نیمه دوم سال 1391 با جدیت تمام شخصا توسط ریاست عالی سازمان جناب آقای دکتراللهیاری با اقدامی فراگیر هم در عرصه دولت و هم مجلس شورای اسلامی پیگیری گردید.

اگردرسنوات گذشته سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده 43 قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران را جدی گرفته بود شاهد آن نبودیم که انرژی زیادی از سازمان صرف مقابله با اقداماتی شود که از ناحیه وزارت خانه ها و سازمان های غیرتخصصی به ناحق علیه سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران به جریان افتاد و سعی داشت تا مشروعیت قانونی سازمان را زیر سئوال ببرد. موضوع آیین نامه شماره 16649647675/ ه مورخ 1391/8/24 تحت عنوان ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره و اصلاحیه شماره 37190/ 47675ه مورخ 1392/2/21 ابلاغی از ناحیه دولت محترم مصداق این مدعا است که عملا برخلاف قانون مصوب سازمان نظام در مجلس شورای اسلامی تنظیم شده بود. خوشبختانه با درک به موقع و کیاست ریاست سازمان موضوع مورد اشاره از طریق رایزنی های موثر و جدی با مجلس شورای اسلامی و تشکیل تیمی مجرب از حقوقدانان پیگیری و موضوع آیین نامه به هیات تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی که وظیفه تطبیق مقررات و آیین نامه های دولتی با قوانین بالادستی را دارد ارجاع شد. اقدامات به موقع و قانونی ریاست محترم سازمان درمقابله با جوسازی هایی که علیه مشروعیت قانونی این نهاد تخصصی صورت گرفته بود باعث گردید تا هم موضوع آیین نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکزمشاوره مغایربا قانون شناخته شود وهم اصلاح قانون سازمان نظام روان شناسی ومشاوره جمهوری اسلامی ایران که پیش از این از ناحیه برخی وزارت خانه ها درخواست شده بود از دستورکارمجلس شورای اسلامی خارج شود.

با عنایت به این موضوع وظیفه خود می دانیم ازاقدام خردمندانه اعضای محترم هیات تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی و شخص ریاست عالیه مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکترلاریجانی که مطابق نص صریح قانون موضوع را بررسی و شجاعانه ابطال آنرا اعلام کردند و باردیگرمرجعیت سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران را درعرصه خدمات روان شناسی و مشاوره به اثبات رساندند صمیمانه تشکروقدردانی نماییم. ما این موفقیت بی نظیر را به محضرتمامی همکاران، روان شناسان ومشاوران کشور تبریک و شادباش عرض نموده، امیدواریم سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران با مدیریت عالیه جناب آقای دکترعباسعلی اللهیاری همواره بر مسیرموفقیت و پیشرفت گام بردارد.

                              جمعی از اعضای سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

 

 

تعداد بازدید: 3280

 

ارسال نظر

    8 + 85