سه‌شنبه 5 ارديبهشت 1396

برگزاري جلسه كميسيون تخصصي روان‌شناسي

شنبه 5 مرداد 1392

 

 

به گزارش روابط عمومي سازمان جلسه كميسيون تخصصي روان‌شناسي روز چهارشنبه 2 مرداد ماه به رياست جناب آقاي دكتر اللهياري و با حضور اعضاء برگزار شد و پرونده هاي افراد متقاضي پروانه اشتغال مورد بررسي قرار گرفت.
در اين كميسيون 6 مصاحبه انجام پذيرفت كه
از بين مصاحبه شوندگان متاسفانه هیچ کدام موفق به كسب نمره قبولي در مصاحبه و دريافت پروانه اشتغال تخصصي از سازمان نظام روان‌شناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران نشدند.

 

 

تعداد بازدید: 711

 

ارسال نظر

    5 + 46