جمعه 4 مهر 1399

برگزاري جلسه كميسيون تخصصي روان‌شناسي

چهار‌شنبه 12 تير 1392

 

 

به گزارش روابط عمومي سازمان جلسه كميسيون تخصصي روان‌شناسي روز چهارشنبه 12 تير ماه به رياست جناب آقاي دكتر اللهياري و با حضور اعضاء برگزار شد و پرونده هاي افراد متقاضي پروانه اشتغال مورد بررسي قرار گرفت.
در اين كميسيون 7 مصاحبه انجام پذيرفت كه
از بين مصاحبه شوندگان آقاي غلامحسين جوانمرد موفق به كسب نمره قبولي در مصاحبه و دريافت پروانه اشتغال تخصصي از سازمان نظام روان‌شناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران شدند.
پس از آماده شدن مراحل تحويل پروانه با پذيرفته شدگان تماس گرفته خواهد شد.
 

 

 

تعداد بازدید: 2312

 

ارسال نظر

    5 + 82